Dokument k pracovnělékařské prohlídce

Před příchodem na prohlídku je nezbytné vyplňit přiložený formulář. 
Stranu 1 vyplní zaměstnavatel, stranu 2 sám zaměstnanec (vyplnění trvá cca 10 min)

prac_prohlidka .pdf (295,9 kB)

Pro firmy

Dle ustanovení Zákona č. 372/2011Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a Zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách zajišťujeme smluvně pro firmy pracovnělékařskou péči.

 

Péče je zaměřena na ochranu zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a zajištění prevence proti pracovním úrazům prostřednictvím:

  • vstupních, periodických , řádových, mimořádných, výstupních a následných lékařských prohlídek
  • poskytováním první pomoci při pracovních úrazech
  • poradenství zaměřeném na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy
  • sledováním vlivu práce a pracovního prostředí na zdravotní stav zaměstnanců
  • vedení veškeré evidenci o posuzované osobě
  • informování zaměstnavatele o možném vlivu faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav jeho zaměstnanců
  • vykonávání pravidelného dohledu na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci, a také vedení dokumentace o této činnosti
  • neprodleného informování zaměstnavatele o zjištěných nedostatcích
  • spolupráce se zástupcem zaměstnavatele pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

Vyšetření a zpracování dokumentace je možné také v anglickém jazyce.

 

Legislativa zabývající se ochranou zdraví zaměstnanců je velice problematická. Nabízíme Vám tak možnost konzultace v příjemném prostředí, kde můžeme zodpovědět Vaše případné dotazy.

Podstatnou součástí jsou také jasné, rozumné ceny. Nemůže se tak stát, že náklady na zabezpečení zdraví Vašich zaměstnanců nebudete mít pod kontrolou.

 

Pro zaslání ceníků a bližších informací nás kontaktujte na info@muchamediprakt.cz