Profesní údaje

  • 1982 - Promoce na Lékařské fakultě University Jana Evangelisty Purkyně v Brně
  • 1986 - Atestace ze Všeobecného lékařství
  • 1991 - Specializace v myoskeletální medicíně a fyzikální terapii